Arama

Politikalarımız

Paragraf

Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi Politikası

 

Faaliyetlerinde sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerini benimseyen firmamız,

  • Çevre ve enerji konusunda yasal mevzuatlar ve bağlı olduğumuz uygunluk yükümlülüklerine uymak,
  • Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerini sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek,
  • İş kolu gereği oluşabilecek çevre kirlenmesinin önlenmesi için çalışmalar yapmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları kaynağında azaltmak, yeninden değerlendirmek, geri dönüştürmek, geri dönüşümü mümkün olmayan atıkları mevzuata uygun olarak bertaraf etmek,
  • Ham madde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak,
  • İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve gelecek nesillere aktarılmasında çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin enerji kullanım bilincini arttırmak ve farkındalık sağlamak, enerji verimliliğini arttıracak projeler yapmak,
  • Ambalaj malzemelerinin tasarım aşamasından itibaren tekrar kullanımı ve geri dönüşümünü hedefleyerek üretim yapmak,
  • Yenilenebilir enerji kullanımını arttırarak ve tüm süreçlerimizde enerji kullanımı konusunda planlama yaparak karbon kullanım miktarını sürekli azaltmak,

 

İlkelerini geliştirmek için çalışmayı ve çevre ve enerji faaliyetlerini Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile entegre olarak yönetmeyi hedeflemiştir.           

 

Nedim UMUR

CEO

16/02/2022

(Çevre Politikası Yayın Tar: 16.06.2014 Rev Tar / No.: 16.02.2022 / 3)