Eğitimli İşgücü ile Hep Daha İyisini Hedefliyoruz
Kusursuz hizmetin bilinçli kadro ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu nedenle Umur, sahip olduğu bu gücün farkındalığı ile hareket ederken “entellektüel sermayesini, mesleki kaynaklarını ve yetkin işgücünü” düzenli olarak yürütülen eğitim ve gelişim faaliyetleri ile yetkin kılmaya özen gösterir.
Eğitim, Gelişim ve Sektör Faaliyetleri
Sektör çalışanlarına yönelik mesleki ve teknik konularda gelişmeleri takip ederek Umur Akademi çatısı altında ihtiyaç ve beklentilere uygun temel eğitim programları düzenliyor; Okul-Sanayi işbirliği çerçevesinde sektörümüzde faaliyet gösteren meslek liseleri ve meslek yüksek okullarına, sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili devlet kurumlarına gerektiğinde destek veriyor; her fırsatta uygulamalı eğitimi destekleyici yaklaşımımız ile gösterdiğimiz işbirlikçi ve çözüm odaklı yaklaşımlarımız sayesinde sektörün gelişmesine katkıda bulunuyoruz.
Tüm Faaliyetler
Çevre ve Kalite Faaliyetleri
Sanayinin çevresel uyuma sahip olması gerekliliğine inancımızla; üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler üretiyor, kaliteli hizmet standartlarını yükseltmeyi amaçlarken çevre bilincini de ön planda tutuyoruz. Stajyer öğrenci programlarımız, sektöre sağladığımız eğitim bursları ve STK’lar ile yürütülen bu projeler sayesinde devlet politikalarının oluşumlarına da yön verici katkıda bulunuyoruz.
Tüm Faaliyetler
Kültür ve Sanat Faaliyetleri
Kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile hem kendi insan kaynağımızın gelişimi hem de toplumsal gelişimimiz adına kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyor, yayınlar gerçekleştiriyor ve projelere katkı sağlıyoruz.
Tüm Faaliyetler
Paydaşlarımız ve Hedef Kitlemiz
Umur’a bağlı tüm işletmeler ve Umur çalışanları
Sektör çalışanları, uzmanlaşmış meslek elemanları, yetiştirilecek iş gücü adayları
Lise, Yüksek Okul ve Üniversite öğrencileri
Lise, Yüksek Okul ve Üniversite öğretmenleri ve öğretim elemanları
Tedarikçiler, tasarımcılar ve teknik servis veren firmalar
İşbirliği yaptığımız çözüm ortaklarımız ve partnerlerimiz
Müşteriler, müşterilerin müşterileri ve son kullanıcılar
Eğitimciler, danışmanlar ve koçlar
Mesleki ve teknik konularda hizmet veren tüm özel ve kamu kurum ve kuruluşları
Mesleki ve teknik konularda hizmet veren sivil toplum kuruluşları
Sektörel sosyal sorumluluğu mali destek ve hibeler ile besleyen kurum ve kuruluşları,
Ulusal ve uluslararası paylaşım platformları ve ağlar
YAŞAM BOYU ÖĞRENİM SİSTEMİ VE ÖĞRENEN ORGANİZASYON PROJELERİ
32 yıldır gelişimimize rehberlik eden değerlerimizi ve uluslararası düzeyde kabul görmüş
kurumsal yönetim ilkelerini harmanlayarak, prensip edindiğimiz çalışma etiğimizle tüm
faaliyetlerimizi yürütüyor ve değer yaratmaya inanarak gelişimimize yön veriyoruz.

FAALİYETLER
Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Sanayi İşbirliği Modeli
Umur Akademi’nin MEB işbirliği ile 2010 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri kapsamında, Matbaa Alanı, Grafik ve Fotoğrafçılık Alanı ve Bilişim Alanı açıldı. Matbaa ve Grafik örencilerine staj ve burs imkanı sunularak, kariyer geliştirme seminerleri düzenlenmeye devam ediyor.
TÜM EĞİTİM FAALİYETLERİ
Umur Yayınları kuruldu
Sanat Tarihinde Zeytin İmgesi "Zeytin'in Renkleri" kitabına Umur Yayınları sponsor oldu.
TÜM SANAT FAALİYETLERİ
Ağaçlandırma ve Çevre Düzenlemesi Projeleri
Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapıldı.
TÜM ÇEVRE FAALİYETLERİ