Ağaçlandırma ve Çevre Düzenlemesi Projeleri
Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapıldı.